Toz-Mak Çevre Teknolojileri & Toz Kontrol Sistemleri

Toz İndirgeme Sistemleri (Dust Reduction System)

LİMAN İŞLETMELERİ

Liman işletmelerinde yükleme ve boşaltma esnasında meydana gelen tozu kompresörlü ve ya yüksek basınçlı mobil fan püskürtmeli toz kontrol sistemleriyle bastırır.